Mury oporowe

Po dokładnym poznaniu i racjonalnym wykorzystywaniu zjawisk występujących w gruncie projektujemy i realizujemy rozwiązania konstrukcji oporowych, pozwalające na możliwie małe zużycie materiału, a spełniające założenia osiągnięcia celu. Najistotniejszymi zjawiskami, które musimy ujarzmić to parcie i odpór gruntu, ważne jest też ukształtowanie konstrukcji, współpraca gruntu z budowlami przenoszącymi siły boczne oraz stosowanie środków zmniejszających boczne parcie gruntu. Tym tendencjom odpowiadają m.in. stosowane od wielu lat w naszym kraju konstrukcje oporowe z półką odciążającą oraz skrajne podpory obiektów mostowych zagłębione w nasypach. Jednak te rozwiązania tylko w małym zakresie wyczerpują istniejące możliwości. Lepszym rozwiązaniem zarówno pod względem ekonomicznym jak i ekologicznym okazują się być tzw. lekkie konstrukcje oporowe, a wśród nich konstrukcje oporowe z gruntu zbrojonego, które szczególnie preferujemy w swoich rozwiązaniach.


WYBRANE PROJEKTY I REALIZACJE
Rabka
Skomielna
PROJEKTY I REALIZACJE

rzeka Raba
    - w km 109+300-109+550 (500mb)
droga osiedlowa
    - w m. Skomielna Biała (150mb)
droga dojazdowa
    - do supermarketu Achau w m. Mikołów
potok
    - Królówka w m. Królowa Polska (260 mb)
park
    - Park Turystyki i Rozrywki w m. Nieporaz