Ośrodek Usług Inżynierskich
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
31-523 Kraków, ul. Kasprowicza 22
tel.(12) 413-16-02
fax (12) 376-89-75
(UWAGA ZMIANA NUMERU FAKSU)
O.U.I. STAAND Sp. z o.o. powstał w 1988 r. jako spółka prawa handlowego.
Na przestrzeni kilkunastu lat zrealizowaliśmy ponad 150 inwestycji i ponad 300 projektów dla budownictwa hydrotechnicznego, przemysłowego i mieszkaniowego.
W uzupełnieniu podajemy, że przystępując do realizacji gwarantujemy:

samodzielne wykonanie robót w pełnym zakresie poczynając od sporządzenia dokumentacji technicznej

wysoką jakość wykonanych prac

szybkie tempo realizacji


Ponadto informujemy, że posiadamy wyszkoloną kadrę zawodową z uprawnieniami do prowadzenia robót w zakresie budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego.Zarząd O.U.I. STAAND Sp. z o.o.