Regulacje rzek i potoków górskich

Regulacja rzek i potoków górskich - prace hydrotechniczne powodujące zmianę profilu poprzecznego i podłużnego wybranego odcinka cieku w celu polepszenia i ujednolicenia spływu wody i lodu, a zarazem zachowanie równowagi rumowiska rzecznego. Najczęściej regulacja rzeki realizowana jest poprzez budowę obwałowań, tam poprzecznych i równoległych, ostróg, opasek brzegowych, stopni, progów i zapór przeciwrumowiskowych.

W ekstremalnych warunkach, zwłaszcza w terenach gęsto zabudowanych realizuje się pełną zabudowę w formie żłobu. Regulacja cieku służy zabezpieczeniu terenów wzdłuż rzeki przed powodzią, melioracji użytków rolnych, ułatwia budowę ujęć wody. Regulacja rzeki poprzedzona jest analizą hydrologiczną zlewni oraz hydrauliczną korytarza doliny, w którym jest usytuowana.


WYBRANE PROJEKTY I REALIZACJE
Rabka
Maków Podhalański
Oświęcim
Łęki
PROJEKTY I REALIZACJE

Regulacja rzek

Raba
    - w km 73+062-73+362
    - w km 52+800-53+200
    - w km 55+930-56+430
Soła
    - w km 5+500-5+700
    - w km 11+950-12+570
    - w km 27+000-27+500
    - w km 69+245-69+320

Regulacja potoków

Suszanka
    - w km 0+000-0+600
Skomielnianka
    - w km 0+000-0+150
Krzczonówka
    - w km 0+500-2+400
    - w km 5+000-5+900
    - w km 3+500-3+750
Trzebuńka
    - w km 6+000-6+100
    - w km 6+550-6+900
Juszczynka
    - w km 1+720-1+630
Trzemeśnianka
    - w km 8+460-8+530
Koszarawa
    - w km 0+460-0+800
Krzywiczanka
    - w km 0+995-1+395
Ponikiewka
    - w km 6+100-6+700