Projekty


1. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Łopuszanka w km 2 + 500

2. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Kowaniec w km 2 + 750

3. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Lipniczanka w km 0 + 600

4. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Syhlec w km 0 + 800

5. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Bystry w km 4 + 730 pod g. Nosal w Zakopanem w zakresie:
- remont i częściowa odbudowa upustów dennych
- wykonanie drenażu odwadniającego

6. projekt techniczny częściowego remontu żłobu potoku Bystry

7. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Żabniczanka w km 5 + 305

8. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Księży w km 0 + 860

9. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Księży w km 0 + 900

10. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Księży w km 0 + 970

11. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Księży w km 1 + 050

12. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Księży w km 1 + 090

13. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Księży w km 1 + 670

14. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Stańkowski w km 1 + 400

15. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Stańkowski w km 1 + 500

16. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Stańkowski w km 1 + 700

17. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Cięcinka w km 4 + 660

18. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Krzczonówka w km 2 + 440

19. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Trzemeśnianka w km 6 + 375

20. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Trzemeśnianka w km 6 + 450

21. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Trzemeśnianka w km 6 + 580

22. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Gorzki w km 0 + 800

23. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Bysinka w km 4 + 180

24. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Bysinka w km 4 + 520

25. projekt techniczny remontu i modernizacji zapory przeciwrumowiskowej na potoku Starowiejskim w km 5 + 455

26. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Tymianka w km 1 + 276

27. projekt techniczny remontu muru oporowego wzdłuż potoku Królówka w km od 0 + 448 do 0 + 710 w m. Królowa Polska

28. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Bysinka w km 3+600 w Myślenicach

29. projekt techniczny regulacji potoku Trzemeśnianka w km 8+460 - 8+530 w Porębie

30. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Żylica w km 5+860 w m. Rybarzowice

31. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Ponikiewka w km 6+100 w m. Ponikiewka gm. Wadowice

32. projekt techniczny inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego jazu betonowego na rzece Knajka w km 13+980 we wsi Dębowiec gm. Dębowiec

33. projekt techniczny regulacji potoku Krzczonówka w km 0+400 - 1+250 w m. Pcim

34. projekt techniczny odcinkowej regulacji rzeki Skawy w km 55+500 - 55+900 w m. Kojszówka

35. projekt techniczny remontu zapory p.rum. na potoku Żylica w km 5+860 w m. Rybarzowice

36. projekt techniczny remontu zapory p.rum. na potoku Ponikiewka w m. Ponikiew

37. projekt techniczny regulacji I-go odcinka potoku Krzczonówka w km 0+400 - 1+250

38. projekt techniczny inwentaryzacja oraz ocena stanu technicznego jazu betonowego na rzece Knajka w km 13+980 we wsi Dębowiec

39. projekt techniczny remontu jazu na rzece Knajka w km 13+980 w m. Dębowiec

40. projekt techniczny stopnia na potoku Lubieńka w km 0+330

41. projekt techniczny zabezpieczenia gazociągu f 250 mm PN 6,3 MPa Myślenice - Rabka w m.Raba Niżna

42. projekt techniczny na obiekt Mszana Dolna (Marki) - przekroczenie gazociągiem f 250 mm potoku bez nazwy

43. projekt techniczny zabezpieczenia układu zasuw zaporowo-upustowego na gazociągu f 250 mm w m. Pcim

44. projekt techniczny - zbliżenie gazociągu f 100 mm PN 6,3 MPa do potoku Rdzawka

45. projekt techniczny - podmycie gazociągu f 500 mm w m. Czechówka

46. projekt techniczny na obiekt: przekroczenie gazociągu f 500 mm relacji Czechówka - Skawina potoku bez nazwy w m. Gaj

43. projekt techniczny remont zapory przeciwrumowiskowej na potoku Juszczynka w km 1+720 w m. Juszczyna

44. projekt techniczny na ubezpieczenie-remont brzegu lewego potoku Koszarawa w km 0+300 - 0+800 w m. Żywiec

45. projekt techniczny - remont korekcji stopniowej na potoku Koszarawa w km 0+300 - 3+764 w m. Żywiec

46. projekt techniczny na remont zapory przeciwrumowiskowej na potoku Żylica w km 15+800 w m. Szczyrk

47. projekt techniczny odbudowy i remontu żłobu na potoku Cięcinka w km 1+400 - 3+800 w m. Cięcina

48. projekt techniczny remontu stopnia na potoku Żabnica w km 3+030 w m. Żabnica

49. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Ponikiew w km 0+880 w m. Międzybrodzie Żywieckie

50. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Juszczynka w km 1+630 w m. Juszczyna

51. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Juszczynka w km 1+517 w m. Juszczyna

52. projekt techniczny regulacji potoku Brzeźnianka w km 2+500 - 4+000 w m. Brzezna

53. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Trzemeśnianka w km 4+900 w m. Trzemeśnia

54. projekt techniczny ubezpieczeń brzegowych rzeki Soły w km 3+500 - 6+000 w m. Oświęcim

55. projekt techniczny oceny stanu obiektu pietrzącego wraz z propozycją zakresu i sposobu poprawy stanu technicznego korpusu zapory ciężkiej Solina

56. projekt techniczny koncepcji zabudowy regulacyjnej na potoku Słopniczanka w km 0+000 - 10+1000 w m. Słopnice

57. projekt techniczny koncepcji zabudowy regulacyjnej na potoku Starowiejskim w km 2+500 - 11+000 w m. Limanowa

58. projekt techniczny zabezpieczenia oczyszczalni ścieków w Głogowie przed wpływem wysokich stanów wody na rzece Odrze

59. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Trzemeśnianka w km 5+500 w m. Trzemeśnia

60. projekt techniczny remontu żłobu na potoku Bysinka w km 1+450 - 2+000 w Myśleniach

61. projekt techniczny remontu żłobu na potoku Starowiejskim w km 5+690 w m. Limanowa

62. projekt techniczny remontu stopnia na potoku Łukowica w km 0+100 w m. Świdnik

63. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Łukowica w km 5+444

64. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Juszczynka w km 1+720 w m. Wieprz

65. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Mszanka w km 5+750 w Mszanie Górnej

66. projekt techniczny regulacji potoku Łukowica w km 0+000 - 0+200 w m. Świdnik

67. projekt techniczny zabezpieczenia prawego brzegu rzeki Dunajec w km 190+100 - 191+100 w m. Łopuszna

68. projekt techniczny odbudowy dróg wraz z zabezpieczeniami brzegowymi w rejonie Kotlina 1, Kotlina 3, Kotlina Dom Dziecka na p. Kowaniec, p. Robów w Nowym Targu

69. projekt techniczny ubezpieczenia brzegu lewego potoku Koszarawa w km 0+300 - 0+800 w m. Żywiec

70. projekt techniczny regulacji potoku Oczków w km 0+000 - 2+500 w m. Oczków

71. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Jaworzynka w km 2+260 w m. Skrudzina

72. projekt techniczny regulacji odcinka potoku Straowiejski w Starej Wsi w km 9+500 - 10+200 /w rejonie zabudowań Mroczków/

73. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumiwskowej na potoku Stawiska w km 0+290 w m. Powroźnik

74. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Słupne w km 0+190 w m. Powroźnik

75. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Szczawniczek w m. Złockie w km 0+300

76. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Mraniczny w m. Krynica w km 0+020

77. mapa syt.-wys. dla wykonania remontu zapór przeciwrumowiskowych na potoku Poręba w km 5+202 i 5+409 w Niedźwiedziu

78. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Poręba w km 5+209 w Niedźwiedziu

79. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Poręba w km 5+409 w Niedźwiedziu

80. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Ponikiewka w km 5+700 w m. Ponikiew, gm. Mucharz

81. projekt techniczny remontu korekcji stopniowej na potoku Ponikiewka w km 6+100 - 5+700 w m. Ponikiew, gm. Mucharz

82. projekt techniczny remontu stopni w km 3+265 i w km 3+764 na potoku Koszarawa w m. Żywiec-Sporysz

83. projekt techniczny remontu zabudowy potoku Juszczynka od stopnia w km 0+576 do km 0+000/wraz z remontem stopnia/ w m. Wieprz

84. projekt techniczny remontu zabudowy regulacyjnej na potoku Słomka w rejonie kościoła w Przyszowej, gm. Łukowica, woj. małopolskie

85. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Jaworzynka w km 3+620

86. podkłady geodezyjne dla celów projektowych na potoku Juszczynka w km 1+517 - 0+000

87. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Łososina w km 51+700 w m. Jurków

88. projekt techniczny remontu kaskady przeciwrumowiskowej na potoku Bez nazwy w Czernichowie - przy moście do Międzybrodzia Żywieckiego

89. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Graniczny w Czernichowie w km 0+015

90. projekt techniczny koncepcji programowo przestrzennej budowy stopnia na rzece Sole w m. Milówka

91. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Trzemeśnianka w km 8+000 w m. Poręba

92. projekt techniczny remontu zapory przeciwrumowiskowej na potoku Trzemeśnianka w km 8+350 w m. Trzemeśnia

93. podkłady sytuacyjno-wysokościowe potoku Trzemeśnianka w km 3+600 - 8+000

94. projekt techniczny zabezpieczenia gazociągu wysokoprężnego f 250 mm relacji Raba-Śledziejowice w m. Węgrzce - Kokotów

95. projekt techniczny przebudowy dachów na budynkach Nadzrou Wodnego w Myślenicach wraz z kosztoryem Inwestorskim

96. projekt techniczny remontu stopnia na potoku Poręba w km 7+778 w Porębie Wielkiej

97. projekt techniczny remontu stopnia na potoku Poręba w km 7+718 w Porębie Wielkiej

98. projekt techniczny remontu stopnia na potoku Poręba w km 7+770 w Porębie Wielkiej

99. projekt techniczny remontu stopnia na potoku Poręba w km 7+945 w Porębie Wielkiej

100. projekt techniczny remontu leowbrzeżnego muru oporowego rzeki Białej Tranowskiej w Grybowie

101. projekt techniczny zabezpieczenia osuwiska na trasie gazociągu f 500 mm Czechówka-Skawina w m. Światniki Górne

102. projekt techniczny regulacji systematycznej na potoku Lepietnica w km 8+200 - 5+900 w m. Klikuszowa, gm. Nowy Targ

103. remont zapory przeciwrumowiskowej na potoku Trzebuńka w km 0+500 w m. Stróża

104. remont zapory przeciwrumowiskowej na potoku Kaczanka w km 1+500 w m. Pcim

105. projekt techniczny remontu zabudowy regulacyjnej potoku Juszczynka w km 1+100 - 1+517 w m. Wieprz

106. projekt techniczny remontu stopnia na potoku Poręba w km 7+778 w Porębie Wielkiej

107. projekt techniczny koncepcji remontu zabudowy regulacyjnej potoku Trzemeśnianka w km 4+270 - 5+550 w Trzemeśni

108. projekt techniczny koncepcji remontu zabudowy regulacyjnej potoku Trzemeśnianka w km 5+550 - 7+060 w Trzemeśni

109. projekt techniczny systematycznej zabudowy potoku Krzczonówka w km 4+500 - 7+300 w m. Krzczonów-Tokarnia

110. projekt techniczny systematycznej zabudowy potoku Mszanka w km 0+000 - 2+140 w m. Mszana Dolna

111. projekt techniczny remontu rzeki Soły w km 56+973 - 57+155 w m. Cięcina

112. projekt techniczny remontu rzeki Soły w km 67+345 - 68+945 w m. Milówka