Co oferujemy?

Kompleksowe projektowanie i wykonawstwo obiektów oraz robót związanych z ochroną środowiska:

roboty hydrotechniczne śródlądowe:

- regulacje rzek i potoków
- remonty istniejących budowli
- budowa tam i opasek brzegowych
- budowa umocnień brzegowych i umocnień dna, stopni, zapór przeciwrumowiskowych;

wykonanie obiektów ziemnych technologią gruntu zbrojonego:

- ścian oporowych
- wałów i nasypów
- ścian dźwiękochłonnych
- przyczółków mostowych;

odwodnienie oraz osuszanie budowli i budynków

- drenaże opaskowe
- studnie chłonne
- iniekcje krystaliczne

sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz z przyłączeniami i budowlami towarzyszącymi

- małe oczyszczalnie ścieków

wykonanie obiektów żelbetowych, stalowych i drewnianych infrastruktury autostrad, dróg i ulic

przepusty różnego typu

- obiekty hydrotechniczne na przejściach autostrad przez rzeki i potoki
- przyczółki
- filary
- wały przeciwpowodziowe
- mury oporowe żelbetowe i ziemne
- fundamenty żelbetowe

wykonanie operatów do dochodzeń wodnoprawnych

Gwarantujemy szybkie i fachowe projektowanie i wykonawstwo oparte na wieloletniej praktyce firmy oraz jej wysoce wykwalifikowanej załodze. Udzielamy wieloletnich gwarancji.