Kontakt

STAAND
Ośrodek Usług Inżynierskich
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
31-523 Kraków, ul. Kasprowicza 22
tel.(12) 413-16-02
tel.(12) 411-37-87

fax (12) 376-89-75
(UWAGA ZMIANA NUMERU)

Nasza strona internetowa
www.staand.com.pl
www.hydrotechnika.com.ple-mail
biuro@staand.com.pl
pracownia@staand.com.pl
staand@staand.com.plZarząd O.U.I. STAAND Sp. z o.o.
inż. Stanisław Kwiatek
prezes zarządu / dyrektor
stanislaw.kwiatek@staand.com.pl
mgr inż. Bogdan Biel
z-ca prezesa / główny projektant
bogdan.biel@staand.com.pl
mgr Katarzyna Koluch
członek zarządu / główny księgowy
katarzyna.koluch@staand.com.pl
ksiegowosc@staand.com.pl