Budowa i remonty budowli hydrotechnicznych

Poddane ekstremalnym warunkom pogodowym, oraz eksploatacyjnym, zwłaszcza w czasie przepływu wód wezbraniowych budowle hydrotechniczne podlegają nieuniknionej powolnej bądź gwałtownej degradacji. Dla utrzymania ich pierwotnych funkcji w dobrym stanie technicznym należy je remontować, zabezpieczać bądź odbudowywać, gdy zniszczenia doprowadzą je do całkowitej katastrofy. Remontom poddawane są: progi, stopnie, zapory przeciwrumowiskowe, żłoby, kanały, zbiorniki oraz ubezpieczenia brzegów koryt rzek i potoków.


WYBRANE PROJEKTY I REALIZACJE
Lubień
Lubomierz
Mszana Górna
Niedźwiedź
Wielka Puszcza
PROJEKTY I REALIZACJE

Budowa i remonty zapór przeciwrumowiskowych:

Łopuszanka
    - w km 2+500
Kowaniec
    - w km 2+750
Lipniczanka
    - w km 0+600
Bystry
    - w km 4+730
Syhlec
    - w km 0+800
Żabnica
    - w km 5+305
    - w km 0+590
Księży
    - w km 0+860
    - w km 1+050
    - w km 0+970
Cięcinka
    - w km 4+660
Stańskowski
    - w km 1+400
    - w km 1+500
    - w km 1+700
Krzczonówka
    - w km 2+440
Trzemeśnianka
    - w km 6+375
    - w km 6+450
    - w km 6+580
Żylica
    - w km 15+800
Ponikiewka
    - w km 6+100
    - w km 0+880
Juszczynka
    - w km 1+720
    - w km 1+630
    - w km 1+517
Mszanka
    - w km 5+750
    - w km 7+834
    - w km 11+310
Łukowica
    - w km 5+440
Niedźwiedź
    - w km 5+409
Lubieńka
    - w km 0+950
Wielka Puszcza
    - w km 0+880

Budowa i remonty żłobów na potokach:

Bysinka
    - w km 1+820-1+850
Cięcinka
    - w km 2+640-2+800
Bystry
    - w km 2+750-2+850
Księży
    - w km 0+917-0+420
Wielka Puszcza
    - w km 0+000-0+880
Ubezpieczanie brzegów rzek i potoków (narzuty kamienne, opaski siatkowo-kamienne):

rzeka Soła
    - w km 71+200-71+400
    - w km 69+245-69+520
    - w km 56+973-57+155
    - w km 27+000-27+500
    - w km 5+500-5+700
zbiornik Tresna 410 mb (Jezioro Żywieckie)
potoki
Koszarawa
    - w km 22+300-22+400
    - w km 11+400-11+500
    - w km 0+460-0+800
Trzbuńka
    - w km 6+500-6+900
Mszanka
    - w km 15+050-15+150
Bolisęgowy
    - w km 0+000-0+113
Bystra
    - w km 1+150-1+250